zpět

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH situací v oblasti IT

V každé firmě může nastat nežádoucí incident, který způsobí poškození zařízení, systémů, a tedy i dat. Ať už jde o fyzické poškození konkrétních zařízení nebo softwarové poškození provedené prostřednictvím kybernetického útoku, vždy musíme být na takové situace připraveni.

Před incidentem

Ještě před tím, než vůbec nastane nějaká krizová situace, je důležité zavést pravidla a postupy, kterými je třeba řídit. Cílem opatření před daným incidentem je snížení jeho dopadu, k čemuž dopomohou následující činnosti:

  • Zálohování

Pro kritická a důležitá data je nutné zavést efektivní způsob zálohování. Nepodceňujte ani pravidelné testování obnovy dat ze zálohování. Existuje mnoho způsobů zálohování: ať už prostřednictvím cloudu, replikace fyzických zařízení, zrcadlení databáze …

  • Profylaxe

Jde o hardwarové a softwarové čištění výpočetní techniky. Hardwarové čištění zabraňuje usazování nečistot, které může způsobovat chybovost zařízení. Softwarovou čistotu dosáhneme odinstalací nepotřebných programů, odstraněním zbytečných souborů a v neposlední řadě používáním antivirových programů.

  • Vzdělávání zaměstnanců

Velkou roli při bezpečnostních incidentech hrají právě uživatelé zařízení a systémů se špatnými návyky. Proto je vzdělávání zaměstnanců neodmyslitelnou součástí tohoto procesu.

  • Aktualizace softwaru 

Vždy dbejte na aktualizaci používaného softwaru. Zastaralé verze softwaru mnohdy obsahují zneužitelné prvky. Tato rada platí i pro operační systémy, ale pokud si kupujeme nový notebook, aktuální operační systém by už měl být nainstalován přímo v něm.

Nezapomínejme

Pokud jde o citlivá data a existuje šance, že by se dostaly do nesprávných rukou, je vhodné jejich ukládání v zašifrovaném tvaru. Tím „útočníkovi“ značně ztížíme získání citlivých dat.

Věděli jste, že?

V roce 2016 byly odcizeny 3 biliony účtů společnosti Yahoo, což se dodnes považuje za jeden z největších bezpečnostních incidentů.

Po incidentu

V momentu, když už došlo k poškození zařízení, je jednou z možností navštívení specializovaného servisu, který nám může pomoct se záchranou dat na tomto zařízení. V neposlední řadě je vždy to nejlepší řešení svěřit se do rukou profesionálů.

notebook-servis-oprava
zdroj: MARSANN IT

Rady na závěr

  • Buďte o krok napřed – plánování je základ řešení krizových situací.
  • Zálohujte, zálohujte, zálohujte 
  • Rozpracované dokumenty si průběžně ukládejte.
  • Aktivně používejte antivirové programy.